HEDİYENİZ KUR’AN-I KERİM OLSUN

Afrika Kuran-ı Kerim Dağıtımı Projesi devam ediyor

 Afrikalı Müslümanlar Kuran'ı öğrenirken çeşitli imkânsızlıklarla mücadele ediyor. Başta okul ve medreselere dağıtılmak üzere;  Kur'an-ı Kerim hediyesi 50 TL,  Elif-Ba hediyesi 15 TL sizlerde bu hayra vesile olarak  kalıcı bir yardımda bulunabilirsiniz.
 
 
KUR’AN-I KERİM DAĞITIMI PROJESİ
AFRİKA KITASINDA GENEL DURUM

Afrika kıtasında çocuklar okuma yazmayı ve temel dini bilgileri imkânsızlıklar sebebiyle uygunsuz ve sağlıksız koşullarda öğrenmek zorunda kalmışlardır. Sömürgeci devletler Müslüman Afrika halklarını eğitim yolunda çok geri bırakmıştır.
 

Müslüman halk ilim yolunda karşılaştığı her türlü zorluğa rağmen kendi eğitim sistemini oluşturabilmiştir. Şifahi olarak yapılan bu eğitim şekli, tüm Afrika ülkelerinde aslında şartların gerektirdiği geleneksel bir yöntem olarak kullanılagelmiştir.
 Sömürgeciler kâğıt üzerinde o topraklardan çıkıp gitmiş olsalar da geride misyonerlerini bırakmışlardır. Afrika’da kol gezen misyonerler ve sözüm ona çekip giden sömürgeci devletler, eğitim sürecinde ilerlemeye çalışan, genelde Afrika devletlerinin, özelde Müslüman halkın yakasını bırakmamıştır.
 
Afrika’da hızla yayılan Katolik okullar, bulundukları bölgelerin en iyi örneklerini teşkil edince, kimse de devlet okulu yapmaya lüzum görmemiştir. Ayrıca Avrupa devletleri tarafından Afrika’ya yapılan eğitim yardımları, sadece bu Katolik okullara aktarılmıştır. Anlaşılacağı üzere, uygulanmak istenen siyaset, ya çocukların okuyup Hristiyan olmalarına ya da okumayıp cahil kalmalarına yönelik uygulanmıştır. Hatta bazen öyle ileri gitmişler ki, çoğu Afrika ülkesinin tarihi kayıtları değiştirilip yerine bol Hristiyanlık kokan sahte bir tarih yazılmış ve okullarda da bu şekilde öğretilmiştir. Durum böyle olunca Müslüman halk, çocuklarını bu okullara göndermek yerine hâlen geleneksel eğitim sisteminin devam ettiği medreselere göndermeyi tercih etmiştir.
 
İstatistiki verilere göre 1900 yılında 558 milyon olan dünya Hıristiyan nüfusunun yaklaşık %50’si Avrupa kıtasında bulunuyordu. Bugün ise bu kıtada dünya toplam Hıristiyan nüfusunun sadece %20’si yaşamaktadır. Bunun sebebi kıta nüfusunun çok fazla artmamasının yanında diğer kıtalardaki Hıristiyan nüfusunda ciddi bir artış olmasıdır. Hıristiyanlığın 20. yüzyılda en fazla artış gösterdiği kıtalar Asya ve Afrika kıtalarıdır. Günümüzde toplam Hıristiyan nüfusunun %35’i bu iki kıtada yaşamaktadır. Oysa yüzyılın başında adı geçen iki kıtada yaşayan Hıristiyanlar toplam Hıristiyan nüfusun sadece %5’ini oluşturuyordu. Başka bir ifade ile; 20. yüzyılın başında Asya ve Afrika kıtalarında toplam 25-30 milyon civarında Hıristiyan mevcutken bugün bu rakam 700 milyona ulaşmış bulunmaktadır.[26] İstatistikî bilgiler geçtiğimiz yüzyılda misyonerlerin elde ettikleri başarıyı hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır. (Diyanet işleri Başkanlığının Yayımladığı Diyanet dergisinin 38 cilt 2. Sayısından alıntılanmıştır.)
 
 
PROJENİN AMACI

     Müslüman Afrika halkı medrese eğitimine büyük önem vermektedir. Medreseler genellikle çeşitli zorlukların bir gelenek olarak şekillendirdiği şifahi eğitim sistemini uygulamaktadırlar. Hiçbir defter veya kalem kullanmaksızın, sadece öğretmenin söylemesi, çocukların da tekrarlayarak öğrenmesi ve ezberlemesi yöntemine dayanan eğitim sistemi, Afrika’nın her ülkesinde imkânsızlıklardan dolayı vazgeçilmez bir yöntemdir. İsar derneği olarak, İslami eğitim çalışmaları kapsamında bir yandan medrese ve mescit inşalarımızı sürdürürken bir yandan da ilim eğitimi ve Kur’an kursu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kur’an kursu ile yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde öğretmeyi, anlamayı ve yaşatmayı hedefliyoruz.
 
Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) İsar Derneği’ne (Dernek) ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Dernek ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
İSARDER © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.